Wallis and Futuna has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 4 earthquakes in the past 30 days
  • 28 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Wallis and Futuna:

2018-08-19 00:19:37 UTC 8.2 magnitude, 563 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2009-09-29 17:48:10 UTC 8.1 magnitude, 18 km depth
Matavai, Samoa
1919-04-30 07:17:17 UTC 8.1 magnitude, 25 km depth
Neiafu, Vava‘u, Tonga
2006-05-03 15:26:40 UTC 8.0 magnitude, 55 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
1917-06-26 05:49:46 UTC 8.0 magnitude, 15 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2018-09-06 15:49:18 UTC 7.9 magnitude, 670 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
1997-10-14 09:53:18 UTC 7.8 magnitude, 167 km depth
Haveluloto, Tongatapu, Tonga
1975-12-26 15:56:38 UTC 7.8 magnitude, 33 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
1950-12-14 01:52:54 UTC 7.8 magnitude, 215 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
1919-01-01 03:00:34 UTC 7.8 magnitude, 485 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2002-08-19 11:01:01 UTC 7.7 magnitude, 580 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
1981-09-01 09:29:31 UTC 7.7 magnitude, 25 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
1913-06-26 04:57:19 UTC 7.7 magnitude, 25 km depth
Pangai, Ha‘apai, Tonga
1995-04-07 22:06:56 UTC 7.4 magnitude, 21 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
1998-03-29 19:48:16 UTC 7.2 magnitude, 537 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
1984-10-15 10:21:07 UTC 7.2 magnitude, 128 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2004-07-15 04:27:14 UTC 7.1 magnitude, 565 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
1957-04-14 19:18:04 UTC 7.1 magnitude, 20 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
1963-08-25 12:18:14 UTC 7.0 magnitude, 570 km depth
Levuka, Eastern, Fiji