Eastern, Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 4 earthquakes in the past 30 days
  • 17 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Eastern, Fiji:

2023-03-19 10:45:57 UTC 4.2 magnitude, 545 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2023-03-08 21:56:44 UTC 4.3 magnitude, 510 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-03-06 20:59:59 UTC 5.8 magnitude, 526 km depth
Haveluloto, Tongatapu, Tonga
2023-02-28 10:51:48 UTC 4.3 magnitude, 536 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-02-27 06:40:59 UTC 5.6 magnitude, 548 km depth
Haveluloto, Tongatapu, Tonga
2023-01-30 05:39:49 UTC 4.3 magnitude, 531 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-01-19 16:55:04 UTC 4.5 magnitude, 553 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-01-15 17:36:47 UTC 4.6 magnitude, 609 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-12-06 16:21:41 UTC 4.4 magnitude, 529 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-12-03 07:18:13 UTC 4.6 magnitude, 543 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-11-12 07:09:14 UTC 7.0 magnitude, 587 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-10-08 20:45:45 UTC 4.5 magnitude, 536 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-10-06 16:20:02 UTC 4.3 magnitude, 518 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-09-30 05:46:08 UTC 4.5 magnitude, 585 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-08-02 21:11:41 UTC 5.6 magnitude, 521 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-07-22 14:03:52 UTC 4.9 magnitude, 620 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-04-26 00:43:22 UTC 4.6 magnitude, 599 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-03-21 14:31:18 UTC 4.1 magnitude, 548 km depth
Suva, Central, Fiji
2022-03-09 17:12:44 UTC 4.3 magnitude, 546 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-03-07 05:34:18 UTC 6.1 magnitude, 581 km depth
Haveluloto, Tongatapu, Tonga
2022-02-14 13:28:03 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2022-02-14 12:46:09 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2022-01-26 05:39:55 UTC 4.3 magnitude, 536 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-31 11:47:28 UTC 4.2 magnitude, 554 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-29 13:29:40 UTC 4.6 magnitude, 544 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-26 15:42:57 UTC 6.1 magnitude, 639 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-25 10:03:24 UTC 4.6 magnitude, 629 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-19 16:28:22 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-12-17 20:02:29 UTC 5.7 magnitude, 572 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-14 14:12:18 UTC 4.3 magnitude, 543 km depth
Levuka, Eastern, Fiji