Samoa Islands has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 8 earthquakes in the past 30 days
  • 87 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Samoa Islands:

2022-06-29 03:54:38 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-28 04:29:03 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-22 00:06:09 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-21 08:29:22 UTC 4.7 magnitude, 40 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-21 03:23:51 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-20 12:08:44 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-16 01:56:19 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-06-06 15:56:44 UTC 4.3 magnitude, 343 km depth
Samoa Islands
2022-06-03 23:04:36 UTC 4.1 magnitude, 274 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-31 11:23:20 UTC 4.2 magnitude, 253 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-30 01:28:11 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-26 00:05:57 UTC 4.6 magnitude, 112 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-25 18:31:07 UTC 4.3 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-23 13:25:59 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-23 13:07:18 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-21 22:40:39 UTC 4.7 magnitude, 283 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-19 09:23:51 UTC 5.8 magnitude, 113 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-09 14:15:02 UTC 4.8 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-04-30 06:33:02 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gataivai, Palauli, Samoa
2022-04-29 14:00:33 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-04-28 06:46:51 UTC 4.7 magnitude, 173 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-04-21 19:40:47 UTC 4.7 magnitude, 119 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-04-03 20:22:58 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-17 01:06:29 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-16 08:50:20 UTC 4.8 magnitude, 92 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-11 04:37:16 UTC 4.2 magnitude, 299 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-07 15:11:35 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-06 04:03:15 UTC 4.1 magnitude, 315 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-03-05 20:14:27 UTC 4.5 magnitude, 143 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga