Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 25 earthquakes in the past 30 days
  • 297 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fiji:

2022-09-30 05:46:08 UTC 4.5 magnitude, 585 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2022-09-28 16:11:29 UTC 4.3 magnitude, 546 km depth
Fiji
2022-09-26 16:36:32 UTC 4.4 magnitude, 522 km depth
Fiji
2022-09-26 01:18:27 UTC 4.8 magnitude, 534 km depth
Fiji
2022-09-25 05:01:34 UTC 4.1 magnitude, 345 km depth
Fiji
2022-09-23 04:31:00 UTC 4.1 magnitude, 561 km depth
Fiji
2022-09-22 20:31:24 UTC 4.8 magnitude, 567 km depth
Fiji
2022-09-21 18:49:05 UTC 4.2 magnitude, 601 km depth
Fiji
2022-09-20 09:26:38 UTC 4.3 magnitude, 464 km depth
Fiji
2022-09-19 09:26:20 UTC 4.3 magnitude, 635 km depth
Fiji
2022-09-16 22:34:47 UTC 4.2 magnitude, 598 km depth
Fiji
2022-09-13 23:52:43 UTC 4.7 magnitude, 445 km depth
Fiji
2022-09-11 13:40:28 UTC 4.4 magnitude, 575 km depth
Fiji
2022-09-11 13:10:03 UTC 4.4 magnitude, 486 km depth
Fiji
2022-09-10 03:35:51 UTC 4.2 magnitude, 560 km depth
Fiji
2022-09-08 01:48:18 UTC 4.6 magnitude, 580 km depth
Fiji
2022-09-08 01:06:23 UTC 4.5 magnitude, 543 km depth
Fiji
2022-09-03 06:43:12 UTC 4.8 magnitude, 481 km depth
Fiji
2022-09-02 14:01:15 UTC 4.4 magnitude, 465 km depth
Fiji
2022-09-01 23:39:50 UTC 4.2 magnitude, 572 km depth
Fiji
2022-08-29 16:43:08 UTC 4.2 magnitude, 568 km depth
Fiji
2022-08-28 17:24:18 UTC 4.2 magnitude, 559 km depth
Fiji
2022-08-26 03:52:55 UTC 4.1 magnitude, 556 km depth
Fiji
2022-08-26 03:22:54 UTC 4.3 magnitude, 626 km depth
Fiji