Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 6 earthquakes in the past 7 days
  • 21 earthquakes in the past 30 days
  • 296 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fiji:

2021-08-01 12:39:03 UTC 4.2 magnitude, 544 km depth
Fiji
2021-07-31 23:26:01 UTC 4.3 magnitude, 572 km depth
Fiji
2021-07-29 11:07:21 UTC 4.4 magnitude, 482 km depth
Fiji
2021-07-27 19:03:07 UTC 4.3 magnitude, 586 km depth
Fiji
2021-07-25 05:05:55 UTC 4.2 magnitude, 563 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-07-24 03:10:13 UTC 4.6 magnitude, 571 km depth
Fiji
2021-07-21 15:20:19 UTC 4.3 magnitude, 567 km depth
Fiji
2021-07-21 09:24:26 UTC 4.3 magnitude, 539 km depth
Fiji
2021-07-19 23:43:18 UTC 4.2 magnitude, 529 km depth
Fiji
2021-07-18 15:25:40 UTC 4.1 magnitude, 545 km depth
Fiji
2021-07-17 14:01:49 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-07-14 14:20:20 UTC 4.1 magnitude, 491 km depth
Fiji
2021-07-08 02:38:32 UTC 4.2 magnitude, 568 km depth
Fiji
2021-07-04 16:52:28 UTC 4.2 magnitude, 570 km depth
Fiji
2021-06-28 23:33:10 UTC 4.0 magnitude, 446 km depth
Fiji
2021-06-25 12:29:39 UTC 4.3 magnitude, 516 km depth
Fiji
2021-06-25 11:56:49 UTC 4.4 magnitude, 494 km depth
Fiji
2021-06-24 08:08:14 UTC 4.4 magnitude, 589 km depth
Fiji
2021-06-20 12:41:42 UTC 4.6 magnitude, 584 km depth
Fiji