Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 16 earthquakes in the past 30 days
  • 291 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fiji:

2023-05-25 02:56:49 UTC 4.4 magnitude, 614 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-05-22 13:28:13 UTC 4.4 magnitude, 546 km depth
Fiji
2023-05-18 17:29:16 UTC 4.5 magnitude, 577 km depth
Fiji
2023-05-15 16:41:25 UTC 4.5 magnitude, 566 km depth
Fiji
2023-05-15 15:23:46 UTC 4.3 magnitude, 560 km depth
Fiji
2023-05-14 18:42:48 UTC 4.5 magnitude, 565 km depth
Fiji
2023-05-13 12:06:28 UTC 4.3 magnitude, 562 km depth
Fiji
2023-05-06 03:34:53 UTC 4.3 magnitude, 561 km depth
Fiji
2023-05-06 00:34:41 UTC 4.0 magnitude, 558 km depth
Fiji
2023-05-05 16:28:58 UTC 4.5 magnitude, 533 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-05-03 14:22:48 UTC 4.3 magnitude, 542 km depth
Fiji
2023-04-30 20:27:04 UTC 4.1 magnitude, 544 km depth
Fiji
2023-04-29 14:47:35 UTC 4.3 magnitude, 561 km depth
Fiji
2023-04-29 06:00:37 UTC 4.3 magnitude, 293 km depth
Fiji
2023-04-20 08:04:31 UTC 4.2 magnitude, 587 km depth
Fiji
2023-04-17 17:16:14 UTC 4.2 magnitude, 404 km depth
Fiji
2023-04-16 12:03:25 UTC 4.1 magnitude, 360 km depth
Fiji
2023-04-15 14:00:35 UTC 4.1 magnitude, 544 km depth
Fiji
2023-04-15 04:37:17 UTC 4.3 magnitude, 574 km depth
Fiji
2023-04-15 04:02:37 UTC 4.3 magnitude, 556 km depth
Fiji
2023-04-13 11:57:44 UTC 4.3 magnitude, 393 km depth
Fiji
2023-04-09 04:26:14 UTC 4.2 magnitude, 533 km depth
Fiji
2023-04-07 12:43:02 UTC 4.3 magnitude, 556 km depth
Fiji
2023-04-05 14:33:49 UTC 4.9 magnitude, 555 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-04-04 03:19:11 UTC 4.5 magnitude, 545 km depth
Fiji
2023-04-02 09:24:53 UTC 4.3 magnitude, 546 km depth
Fiji
2023-04-02 05:57:21 UTC 4.4 magnitude, 554 km depth
Fiji