Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 25 earthquakes in the past 30 days
  • 259 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fiji:

2021-10-22 14:21:03 UTC 4.5 magnitude, 655 km depth
Fiji
2021-10-19 00:44:59 UTC 4.2 magnitude, 437 km depth
Fiji
2021-10-18 15:29:32 UTC 4.3 magnitude, 510 km depth
Fiji
2021-10-15 17:14:13 UTC 4.4 magnitude, 398 km depth
Fiji
2021-10-13 07:15:26 UTC 4.2 magnitude, 635 km depth
Fiji
2021-10-12 13:10:20 UTC 4.1 magnitude, 615 km depth
Fiji
2021-10-12 00:04:45 UTC 4.3 magnitude, 552 km depth
Fiji
2021-10-11 19:10:49 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2021-10-10 21:26:29 UTC 4.6 magnitude, 612 km depth
Fiji
2021-10-10 15:43:39 UTC 4.4 magnitude, 562 km depth
Fiji
2021-10-10 07:47:05 UTC 4.3 magnitude, 368 km depth
Fiji
2021-10-09 15:45:16 UTC 4.4 magnitude, 633 km depth
Fiji
2021-10-08 04:43:12 UTC 4.2 magnitude, 486 km depth
Fiji
2021-10-05 16:08:06 UTC 4.5 magnitude, 563 km depth
Fiji
2021-09-29 07:23:41 UTC 4.8 magnitude, 517 km depth
Fiji
2021-09-27 23:06:11 UTC 4.3 magnitude, 589 km depth
Fiji
2021-09-27 15:36:06 UTC 4.0 magnitude, 558 km depth
Fiji
2021-09-26 03:29:26 UTC 4.1 magnitude, 563 km depth
Fiji
2021-09-26 01:54:33 UTC 4.3 magnitude, 541 km depth
Fiji
2021-09-25 07:52:41 UTC 4.1 magnitude, 565 km depth
Fiji
2021-09-24 19:05:59 UTC 4.2 magnitude, 518 km depth
Fiji
2021-09-21 12:10:20 UTC 4.2 magnitude, 472 km depth
Fiji
2021-09-20 08:35:54 UTC 4.4 magnitude, 597 km depth
Fiji
2021-09-15 08:09:59 UTC 4.2 magnitude, 622 km depth
Fiji