Samoa has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 36 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Samoa:

2023-03-15 07:39:14 UTC 4.7 magnitude, 39 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-01-20 03:11:31 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2023-01-17 09:38:48 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-16 12:18:11 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-08 10:06:36 UTC 5.6 magnitude, 16 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-05 16:19:19 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-04 23:38:21 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Matavai, Samoa
2022-12-04 23:22:40 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-04 21:14:09 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-04 20:27:25 UTC 4.9 magnitude, 32 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-04 19:24:15 UTC 6.7 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-04 11:50:24 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-12-03 01:55:24 UTC 4.6 magnitude, 37 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-11-24 04:41:42 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gataivai, Palauli, Samoa
2022-11-20 12:30:34 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-11-20 04:16:46 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-11-06 00:54:37 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-10-29 17:24:20 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-10-24 07:50:58 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-10-24 04:50:39 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-10-07 09:24:49 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-10-01 23:41:28 UTC 4.9 magnitude, 5 km depth
Lotofagā, Samoa
2022-09-22 16:18:52 UTC 5.2 magnitude, 26 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-09-02 20:15:02 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-08-05 01:13:01 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-07-13 15:00:30 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-07-12 03:03:18 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Gataivai, Palauli, Samoa
2022-07-12 02:04:52 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Gataivai, Palauli, Samoa
2022-07-12 00:35:05 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-07-11 22:23:33 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga