Samoa has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 20 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Samoa:

2022-06-21 08:29:22 UTC 4.7 magnitude, 40 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-30 01:28:11 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-05-19 09:23:51 UTC 5.8 magnitude, 113 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-04-30 06:33:02 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gataivai, Palauli, Samoa
2022-03-17 01:06:29 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-02-20 03:12:57 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2022-02-09 20:38:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-12-25 12:39:09 UTC 5.9 magnitude, 8 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-12-05 09:24:25 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-11-26 18:35:19 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-11-26 18:33:08 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-11-21 14:25:38 UTC 4.3 magnitude, 35 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-11-14 18:22:41 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-10-02 04:24:28 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-08-01 14:45:58 UTC 4.6 magnitude, 4 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-07-19 16:58:29 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Lotofagā, Samoa
2021-07-17 02:18:10 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-07-06 16:41:21 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-05-18 12:43:17 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-04-10 01:05:59 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-02-24 19:19:49 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2021-02-22 13:24:14 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-12-13 14:44:08 UTC 4.9 magnitude, 8 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-12-02 09:40:22 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-11-29 16:58:08 UTC 4.7 magnitude, 7 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-11-25 16:14:28 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-11-07 09:27:04 UTC 6.1 magnitude, 29 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga
2020-10-25 11:47:37 UTC 5.9 magnitude, 32 km depth
Hihifo, Niuas, Tonga