Western, Fiji has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 7 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Western, Fiji:

2024-02-26 20:10:51 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Nadi, Western, Fiji
2024-02-08 18:32:18 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2024-01-02 06:41:44 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2023-10-31 11:10:56 UTC 6.5 magnitude, 549 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-06-28 04:21:29 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2023-06-20 19:59:16 UTC 5.7 magnitude, 553 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2023-06-10 09:12:50 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2023-05-19 02:57:03 UTC 7.7 magnitude, 18 km depth
Vao, New Caledonia
2023-03-11 18:21:25 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2023-03-11 13:29:46 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Ba, Western, Fiji
2022-11-30 15:18:23 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Ba, Western, Fiji
2022-10-09 22:58:50 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Ba, Western, Fiji
2022-06-07 16:23:00 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2022-03-21 14:31:18 UTC 4.1 magnitude, 548 km depth
Suva, Central, Fiji
2022-03-19 23:19:45 UTC 4.6 magnitude, 26 km depth
Ba, Western, Fiji
2022-02-14 13:28:03 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2022-02-14 12:46:09 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-12-26 15:42:57 UTC 6.1 magnitude, 639 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-19 16:28:22 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-12-14 14:12:18 UTC 4.3 magnitude, 543 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-12-01 13:59:46 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Ba, Western, Fiji
2021-11-24 05:53:47 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2021-11-23 11:54:14 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-10-11 19:10:49 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2021-04-05 08:11:38 UTC 4.6 magnitude, 630 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2021-03-20 01:16:56 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2021-02-08 00:23:49 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji
2021-02-02 20:49:27 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Ba, Western, Fiji
2020-11-04 13:34:54 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Lautoka, Western, Fiji
2020-09-15 04:12:16 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Labasa, Northern, Fiji