Yonakuni has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 12 earthquakes in the past 30 days
  • 123 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yonakuni:

2022-09-19 02:07:43 UTC 5.5 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-09-19 01:53:22 UTC 4.4 magnitude, 103 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2022-09-18 08:09:59 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Itoman, Okinawa, Japan
2022-09-18 03:24:37 UTC 4.5 magnitude, 109 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-09-18 02:56:10 UTC 4.3 magnitude, 108 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-09-17 19:25:56 UTC 4.4 magnitude, 35 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-09-07 04:50:43 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-08-22 02:53:01 UTC 5.3 magnitude, 160 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-08-20 04:07:49 UTC 4.9 magnitude, 30 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-08-18 09:28:29 UTC 4.4 magnitude, 24 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-08-05 06:03:14 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-08-02 21:44:37 UTC 4.3 magnitude, 22 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-07-15 08:16:43 UTC 4.3 magnitude, 100 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-07-14 02:10:20 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-07-08 11:57:48 UTC 4.3 magnitude, 8 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan