Kaohsiung has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 108 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kaohsiung:

2023-05-11 21:25:17 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-05-04 15:38:19 UTC 4.6 magnitude, 14 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-04-22 05:04:21 UTC 4.6 magnitude, 9 km depth
Ma-kung, Taiwan, Taiwan
2023-04-21 11:44:44 UTC 4.2 magnitude, 32 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-04-16 03:26:56 UTC 4.1 magnitude, 14 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-04-09 05:13:14 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-04-08 12:14:49 UTC 4.4 magnitude, 31 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-03-26 04:43:49 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-03-22 21:51:04 UTC 4.2 magnitude, 5 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-03-21 01:45:20 UTC 5.2 magnitude, 9 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-02-21 11:01:41 UTC 4.5 magnitude, 42 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-02-18 15:49:09 UTC 4.5 magnitude, 20 km depth
Lugu, Taiwan, Taiwan
2023-02-17 01:22:50 UTC 4.7 magnitude, 16 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-02-11 11:35:48 UTC 4.7 magnitude, 35 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-02-08 10:49:59 UTC 4.8 magnitude, 31 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan