Taiwan, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 15 earthquakes in the past 30 days
  • 151 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taiwan, Taiwan:

2021-07-29 22:55:16 UTC 4.3 magnitude, 4 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-29 04:33:29 UTC 4.5 magnitude, 26 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-07-16 14:14:00 UTC 4.3 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-15 23:29:26 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-15 23:05:03 UTC 4.2 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-14 17:00:43 UTC 4.6 magnitude, 5 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-13 23:45:27 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-13 23:14:29 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-13 22:59:25 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-13 22:52:05 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-07 22:11:55 UTC 5.2 magnitude, 2 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-07 13:38:28 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-07 11:24:58 UTC 5.3 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-06 10:26:34 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-07-05 15:12:30 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-29 05:30:55 UTC 4.6 magnitude, 65 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-06-28 09:08:18 UTC 4.5 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-23 16:10:06 UTC 4.4 magnitude, 81 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-23 05:40:24 UTC 4.9 magnitude, 26 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-20 14:50:12 UTC 4.9 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-18 09:40:45 UTC 4.6 magnitude, 35 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-11 22:49:12 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-11 07:33:25 UTC 5.2 magnitude, 7 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-11 05:12:48 UTC 4.9 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-09 22:42:31 UTC 4.1 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-06-08 05:40:00 UTC 4.5 magnitude, 6 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-08 00:04:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-05 00:01:01 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-06-04 16:19:28 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan