Yilan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 26 earthquakes in the past 30 days
  • 256 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yilan:

2024-06-12 23:37:51 UTC 4.1 magnitude, 38 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-11 21:51:32 UTC 4.4 magnitude, 29 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-10 03:56:16 UTC 5.0 magnitude, 36 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2024-06-06 15:51:16 UTC 4.1 magnitude, 37 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-05 04:23:38 UTC 4.6 magnitude, 23 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-02 01:28:36 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-02 01:27:23 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-06-01 00:32:39 UTC 4.5 magnitude, 22 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2024-05-31 17:10:58 UTC 5.2 magnitude, 16 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-30 15:52:17 UTC 4.5 magnitude, 37 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-30 01:11:38 UTC 4.7 magnitude, 30 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-29 23:54:44 UTC 4.8 magnitude, 22 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-29 02:41:51 UTC 3.9 magnitude, 33 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-28 14:35:21 UTC 4.4 magnitude, 62 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2024-05-25 03:48:43 UTC 4.4 magnitude, 29 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-24 17:07:12 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-24 17:06:37 UTC 4.4 magnitude, 19 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-24 03:10:04 UTC 4.2 magnitude, 15 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2024-05-23 13:59:29 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2024-05-22 08:00:40 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan