Yilan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 4 earthquakes in the past 30 days
  • 70 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yilan:

2023-12-09 06:19:24 UTC 4.5 magnitude, 96 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-11-26 04:31:10 UTC 4.9 magnitude, 22 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-11-26 04:11:44 UTC 5.0 magnitude, 26 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-11-10 16:54:36 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-10-24 02:54:26 UTC 4.6 magnitude, 32 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-10-23 23:05:25 UTC 5.9 magnitude, 35 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-10-16 10:42:12 UTC 5.7 magnitude, 27 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-10-14 14:04:04 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-10-14 08:05:12 UTC 4.8 magnitude, 21 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-10-14 07:53:30 UTC 4.9 magnitude, 19 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-10-06 19:24:51 UTC 4.4 magnitude, 6 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-10-05 08:53:14 UTC 4.9 magnitude, 21 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-09-25 23:04:32 UTC 4.3 magnitude, 99 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-09-15 10:34:23 UTC 4.9 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-09-05 09:30:41 UTC 4.9 magnitude, 11 km depth
Pizitou, Taiwan, Taiwan
2023-08-13 18:41:23 UTC 4.1 magnitude, 56 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan