Yilan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 5 earthquakes in the past 30 days
  • 116 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yilan:

2021-11-24 09:55:18 UTC 5.2 magnitude, 22 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-11-22 14:26:45 UTC 4.6 magnitude, 42 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-11-17 02:25:34 UTC 4.9 magnitude, 11 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-11-14 13:05:14 UTC 5.0 magnitude, 71 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-11-09 18:24:14 UTC 4.8 magnitude, 27 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-10-24 05:11:34 UTC 6.2 magnitude, 64 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-10-23 03:16:01 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-10-18 05:49:18 UTC 4.8 magnitude, 35 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-10-07 04:18:42 UTC 4.9 magnitude, 81 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-10-04 06:07:51 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-09-25 22:21:19 UTC 5.0 magnitude, 46 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-09-19 04:46:03 UTC 4.3 magnitude, 100 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-09-13 10:41:28 UTC 4.9 magnitude, 47 km depth
Puli, Taiwan, Taiwan
2021-09-10 05:45:02 UTC 4.7 magnitude, 32 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-09-06 14:00:23 UTC 5.2 magnitude, 28 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-08-26 03:04:21 UTC 4.8 magnitude, 121 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2021-08-23 10:56:38 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-08-06 08:11:04 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-08-05 02:14:08 UTC 4.4 magnitude, 46 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan