Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 16 earthquakes in the past 30 days
  • 201 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Taiwan:

2022-05-14 10:05:49 UTC 4.5 magnitude, 23 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-12 11:45:39 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-09 15:35:35 UTC 4.4 magnitude, 113 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-05-09 14:09:21 UTC 4.6 magnitude, 35 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-09 07:45:52 UTC 5.0 magnitude, 24 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-09 06:23:03 UTC 6.3 magnitude, 27 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-07 23:23:46 UTC 4.1 magnitude, 25 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-05-02 18:43:13 UTC 4.5 magnitude, 29 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-04-24 10:23:47 UTC 5.3 magnitude, 12 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-04-23 17:53:49 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-04-19 07:06:06 UTC 4.8 magnitude, 183 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-04-18 13:38:58 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-18 11:38:38 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-17 02:44:09 UTC 4.2 magnitude, 29 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-04-14 19:06:57 UTC 4.9 magnitude, 6 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-04-12 14:02:16 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-12 04:14:41 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 19:23:05 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 19:15:31 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 15:32:12 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 14:47:00 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 14:43:09 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 13:54:13 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 13:52:30 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 13:49:11 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 13:47:29 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2022-04-11 13:04:57 UTC 4.3 magnitude, 2 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan