Kaohsiung, Taiwan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 54 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kaohsiung, Taiwan:

2023-08-05 03:22:34 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-08-04 12:52:05 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-08-04 12:25:19 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-08-04 12:22:12 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-07-09 01:53:50 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-07-08 21:22:03 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-07-08 20:26:33 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-07-08 19:47:11 UTC 5.6 magnitude, 4 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-06-22 06:04:05 UTC 4.4 magnitude, 18 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-06-14 23:58:57 UTC 4.4 magnitude, 28 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-06-10 09:12:34 UTC 4.7 magnitude, 19 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan
2023-06-10 05:31:54 UTC 4.9 magnitude, 25 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan
2023-05-11 21:25:17 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hengchun, Taiwan, Taiwan
2023-05-04 15:38:19 UTC 4.6 magnitude, 14 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2023-04-22 05:04:21 UTC 4.6 magnitude, 9 km depth
Ma-kung, Taiwan, Taiwan