Yonakuni has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 8 earthquakes in the past 30 days
  • 127 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yonakuni:

2022-11-27 22:59:04 UTC 4.3 magnitude, 263 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2022-11-26 19:09:51 UTC 4.3 magnitude, 26 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-11-26 17:38:03 UTC 5.1 magnitude, 39 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-11-20 01:49:41 UTC 5.1 magnitude, 72 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-11-17 04:07:51 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-11-12 02:55:53 UTC 4.2 magnitude, 40 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-11-01 08:30:10 UTC 5.4 magnitude, 107 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-10-28 15:30:43 UTC 4.6 magnitude, 66 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-10-28 13:23:04 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-10-26 23:02:32 UTC 4.5 magnitude, 144 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2022-10-25 12:30:39 UTC 4.2 magnitude, 26 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-10-13 12:58:14 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-10-10 19:24:39 UTC 5.5 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-10-10 12:17:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-10-02 20:25:21 UTC 4.7 magnitude, 26 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-10-02 03:47:16 UTC 4.7 magnitude, 28 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-09-19 02:07:43 UTC 5.5 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-09-19 01:53:22 UTC 4.4 magnitude, 103 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan