Yonakuni has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 3 earthquakes in the past 7 days
  • 6 earthquakes in the past 30 days
  • 127 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yonakuni:

2022-11-26 17:38:03 UTC 5.1 magnitude, 39 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-11-20 01:49:41 UTC 5.1 magnitude, 72 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2022-11-01 08:30:10 UTC 5.4 magnitude, 107 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-10-10 19:24:39 UTC 5.5 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-09-19 02:07:43 UTC 5.5 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-09-18 08:09:59 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Itoman, Okinawa, Japan
2022-08-22 02:53:01 UTC 5.3 magnitude, 160 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-06-23 22:32:21 UTC 5.1 magnitude, 25 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-06-20 01:39:43 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-20 01:05:07 UTC 5.9 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-06-07 01:57:54 UTC 5.1 magnitude, 213 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-18 23:52:46 UTC 5.0 magnitude, 20 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2022-05-09 07:45:52 UTC 5.0 magnitude, 24 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-05-09 06:23:03 UTC 6.3 magnitude, 27 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-04-24 10:23:47 UTC 5.3 magnitude, 12 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan