1970-02-24 02:07:35 UTC 5.6 magnitude, 15 km depth
Linqiong, Sichuan, China
2008-05-12 06:41:26 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-06-29 18:03:50 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2020-10-22 03:03:39 UTC 5.3 magnitude, 25 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-03-03 16:21:48 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2019-09-07 22:42:14 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
2013-02-19 14:17:41 UTC 4.9 magnitude, 1 km depth
Tongchuan, Sichuan, China
2008-05-19 06:06:54 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-06-05 04:41:05 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 06:57:34 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 06:54:18 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2009-10-29 13:28:01 UTC 5.2 magnitude, 14 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 07:08:42 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Tongchuan, Sichuan, China
2008-05-14 02:54:39 UTC 5.4 magnitude, 18 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2009-10-19 16:42:47 UTC 5.1 magnitude, 38 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 15:08:59 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 06:53:30 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
1971-08-16 04:58:00 UTC 5.7 magnitude, 20 km depth
Luocheng, Sichuan, China
2008-05-12 06:50:36 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China