2019-02-23 21:38:10 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2008-08-12 21:03:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 07:22:25 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-08-01 18:12:19 UTC 4.9 magnitude, 22 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2018-02-18 03:44:13 UTC 4.8 magnitude, 16 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
1996-02-28 11:22:02 UTC 5.1 magnitude, 33 km depth
Zigong, Sichuan, China
2008-05-17 13:32:12 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 12:06:15 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2019-02-25 05:15:59 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2008-05-12 07:55:35 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mianyang, Sichuan, China
2008-05-15 05:27:47 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 08:12:51 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-06-30 05:40:25 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-08-07 08:15:34 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-13 16:23:50 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2019-09-08 02:36:22 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2008-05-12 09:23:34 UTC 4.8 magnitude, 13 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 08:08:19 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-27 17:35:09 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-15 22:10:35 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China