2008-05-13 07:19:16 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-11-15 22:59:50 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2014-07-29 09:09:37 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Tongchuan, Sichuan, China
2017-07-16 22:56:01 UTC 4.9 magnitude, 14 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2012-11-11 00:59:00 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
2008-06-03 03:09:29 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2011-05-15 07:05:32 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 14:15:27 UTC 5.0 magnitude, 18 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2019-06-23 23:35:08 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Chonglong, Sichuan, China
1985-03-29 11:15:06 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Neijiang, Sichuan, China
2008-05-12 14:46:07 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 08:47:24 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-19 04:08:58 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2013-10-04 03:01:13 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-19 17:52:36 UTC 4.9 magnitude, 25 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-13 10:16:06 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 16:32:27 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-07-15 09:26:22 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-05-13 13:31:34 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China