2020-10-21 04:04:47 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 07:05:05 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-27 08:03:22 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2018-09-12 11:06:34 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2014-07-29 08:20:14 UTC 4.7 magnitude, 9 km depth
Tongchuan, Sichuan, China
2008-12-09 18:53:11 UTC 5.1 magnitude, 24 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-14 21:01:07 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-07-17 16:40:42 UTC 5.1 magnitude, 16 km depth
Mianyang, Sichuan, China
1986-06-26 18:20:04 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Dazhou, Sichuan, China
2010-03-01 06:24:58 UTC 5.0 magnitude, 37 km depth
Guangyuan, Sichuan, China