2008-05-14 07:02:35 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-12 17:45:36 UTC 4.0 magnitude, 35 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-26 20:03:26 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
1985-02-20 04:52:51 UTC 4.4 magnitude, 38 km depth
Zigong, Sichuan, China
1983-08-11 23:52:12 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Ankang, Shaanxi, China
2008-05-14 20:21:59 UTC 3.2 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-10-16 09:46:16 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2004-06-16 21:25:28 UTC 4.5 magnitude, 49 km depth
Zigong, Sichuan, China
2008-05-17 06:46:20 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 13:21:32 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-13 06:56:46 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-17 02:46:53 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-06-14 02:05:57 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-08-06 04:47:07 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-06-10 16:27:28 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Zhuandou, Sichuan, China
2010-05-15 09:06:58 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2015-08-11 23:11:55 UTC 4.4 magnitude, 21 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2016-01-03 15:44:31 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Luocheng, Sichuan, China
2008-07-03 03:50:01 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2011-05-07 00:21:09 UTC 4.2 magnitude, 14 km depth
Tianpeng, Sichuan, China