2008-09-11 02:53:45 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-13 07:53:01 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1977-04-25 05:51:40 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Mianyang, Sichuan, China
2008-05-12 07:15:34 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mianyang, Sichuan, China
2014-06-09 23:54:14 UTC 5.0 magnitude, 16 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 07:07:31 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 07:40:40 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 07:06:38 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 08:21:39 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-05-13 02:55:27 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1994-02-25 07:42:17 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-03-19 05:43:31 UTC 4.8 magnitude, 15 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-06-08 21:27:31 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Tongchuan, Sichuan, China
2008-05-12 12:15:40 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1999-09-14 12:54:30 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Mianyang, Sichuan, China
2009-07-17 14:35:40 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
1999-11-30 08:24:53 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-05-15 09:17:57 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China