2020-09-13 16:24:21 UTC 4.5 magnitude, 16 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 08:54:12 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-06-30 07:22:21 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-05-16 22:33:09 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 07:54:38 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-11-04 12:43:13 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1995-09-26 21:24:11 UTC 4.3 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 06:51:22 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Deyang, Sichuan, China
2008-06-27 21:42:10 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1991-04-24 19:11:45 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-15 21:55:48 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-06-07 22:14:29 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-14 10:00:30 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2016-06-27 10:13:06 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 23:46:18 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-12 08:10:45 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2010-05-28 03:04:52 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-06-07 10:42:05 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Guangyuan, Sichuan, China
2008-05-12 09:03:37 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Mianyang, Sichuan, China