Wenzhou has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2021-10-24 05:11:34 UTC 6.2 magnitude, 64 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-08-04 21:50:46 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2020-12-10 13:19:58 UTC 6.1 magnitude, 73 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2016-05-31 05:23:47 UTC 6.4 magnitude, 244 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2016-05-12 04:29:56 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2016-05-12 03:17:16 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2016-02-02 14:19:22 UTC 5.7 magnitude, 188 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2014-12-10 21:03:39 UTC 6.1 magnitude, 256 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2011-10-30 03:23:46 UTC 5.7 magnitude, 224 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2005-03-05 19:08:01 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2005-03-05 19:06:51 UTC 5.7 magnitude, 3 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2005-03-05 19:06:00 UTC 5.8 magnitude, 3 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2002-09-16 00:03:29 UTC 5.5 magnitude, 182 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
2002-05-15 03:46:05 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
1999-09-20 17:47:18 UTC 7.7 magnitude, 33 km depth
Puli, Taiwan, Taiwan
1997-10-11 18:24:23 UTC 5.5 magnitude, 143 km depth
Keelung, Taiwan, Taiwan
1995-06-25 06:59:06 UTC 6.0 magnitude, 52 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
1994-10-28 23:51:12 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
1986-07-30 11:31:50 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan