Hirara has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 5 earthquakes in the past 30 days
  • 40 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Hirara:

2023-05-29 18:59:08 UTC 4.0 magnitude, 185 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-05-22 23:11:41 UTC 4.2 magnitude, 173 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2023-05-16 14:48:00 UTC 4.2 magnitude, 83 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2023-05-11 13:50:07 UTC 4.8 magnitude, 28 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-05-11 13:33:14 UTC 5.9 magnitude, 24 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-04-21 16:09:55 UTC 4.5 magnitude, 110 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-04-16 11:11:37 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-04-07 15:49:03 UTC 4.6 magnitude, 56 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-02-21 17:00:19 UTC 4.5 magnitude, 147 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2023-02-20 22:11:56 UTC 4.3 magnitude, 120 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-02-06 03:32:15 UTC 4.2 magnitude, 126 km depth
Naha, Okinawa, Japan
2023-01-23 04:35:06 UTC 4.2 magnitude, 28 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-01-18 04:33:26 UTC 4.8 magnitude, 53 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-01-18 03:26:33 UTC 4.7 magnitude, 35 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-01-15 11:37:36 UTC 5.0 magnitude, 42 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2023-01-06 17:49:14 UTC 4.1 magnitude, 203 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2022-12-16 03:08:48 UTC 4.5 magnitude, 53 km depth
Ishigaki, Okinawa, Japan
2022-12-16 03:04:46 UTC 4.4 magnitude, 25 km depth
Hirara, Okinawa, Japan
2022-12-15 04:03:15 UTC 5.9 magnitude, 13 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan