Xiamen has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 6 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Xiamen:

2022-06-20 01:05:07 UTC 5.9 magnitude, 8 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 20:29:57 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 19:35:02 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 17:43:26 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 17:41:38 UTC 6.7 magnitude, 24 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-10-24 05:11:34 UTC 6.2 magnitude, 64 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-04-18 14:14:36 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2020-12-10 13:19:58 UTC 6.1 magnitude, 73 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2020-02-15 11:00:06 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2019-08-17 20:48:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Zhenhai, Fujian, China
2019-08-07 21:28:02 UTC 5.9 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2019-04-18 05:01:06 UTC 6.1 magnitude, 20 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2018-11-25 23:57:25 UTC 5.7 magnitude, 12 km depth
Ma-kung, Taiwan, Taiwan
2018-02-07 15:21:31 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2018-02-06 15:50:43 UTC 6.4 magnitude, 17 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2018-02-04 13:56:42 UTC 6.1 magnitude, 11 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2016-05-12 03:17:16 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2016-02-05 19:57:27 UTC 6.4 magnitude, 23 km depth
Yujing, Taiwan, Taiwan