Jingfeng has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 2 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Jingfeng:

2022-05-09 06:23:03 UTC 6.3 magnitude, 27 km depth
Yonakuni, Okinawa, Japan
2022-03-22 20:29:57 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 19:35:02 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 17:43:26 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-03-22 17:41:38 UTC 6.7 magnitude, 24 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-02-11 16:43:10 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2022-01-07 21:12:17 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Taichung, Taiwan, Taiwan
2022-01-03 09:46:36 UTC 6.2 magnitude, 28 km depth
Hualian, Taiwan, Taiwan
2021-10-24 05:11:34 UTC 6.2 magnitude, 64 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan
2021-08-04 21:50:46 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Yilan, Taiwan, Taiwan