Mto wa Mbu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mto wa Mbu:

2023-04-09 23:33:06 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2023-01-20 21:30:51 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2022-09-05 22:11:25 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mungaa, Singida, Tanzania
2022-08-30 16:09:35 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2020-06-02 05:44:13 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2019-08-20 06:54:59 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Naberera, Manyara, Tanzania
2019-05-12 02:50:58 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2019-05-08 15:00:22 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Magugu, Manyara, Tanzania