Mungaa has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 4 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mungaa:

2022-09-05 22:11:25 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mungaa, Singida, Tanzania
2022-08-30 16:09:35 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2022-05-10 12:22:30 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kintinku, Singida, Tanzania
2022-02-18 04:18:40 UTC 4.2 magnitude, 29 km depth
Mungaa, Singida, Tanzania
2020-06-02 05:44:13 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2019-05-12 02:50:58 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2019-05-08 15:00:22 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Magugu, Manyara, Tanzania
2018-08-22 05:30:34 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Ilongero, Singida, Tanzania
2018-03-05 22:16:58 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Dodoma, Dodoma, Tanzania
2017-10-30 12:14:33 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Msanga, Dodoma, Tanzania
2016-07-13 03:01:15 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Msanga, Dodoma, Tanzania
2016-03-22 10:56:17 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2015-03-11 00:11:03 UTC 4.3 magnitude, 14 km depth
Sepuka, Singida, Tanzania
2014-11-21 09:57:57 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2014-10-31 17:04:58 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2014-07-29 13:57:01 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kintinku, Singida, Tanzania
2014-01-28 08:08:00 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2013-08-22 17:13:41 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2013-07-27 05:21:23 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kintinku, Singida, Tanzania