Kahama has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 2 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kahama:

2023-08-08 15:31:19 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Ikungi, Singida, Tanzania
2023-01-20 21:30:51 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2021-08-31 02:35:16 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2020-04-24 21:07:53 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2018-03-24 21:18:39 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2017-05-25 09:55:35 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Misasi, Mwanza, Tanzania
2016-09-10 12:27:33 UTC 5.9 magnitude, 40 km depth
Nsunga, Kagera, Tanzania
2011-09-20 02:21:47 UTC 4.8 magnitude, 14 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2002-05-18 15:15:08 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Malya, Tanzania
1993-09-03 10:50:54 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Igunga, Tabora, Tanzania
1992-12-13 05:07:40 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Kahama, Shinyanga, Tanzania
1988-06-10 10:07:32 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Igurubi, Tabora, Tanzania
1988-05-01 10:20:20 UTC 4.0 magnitude, 33 km depth
Chato, Geita, Tanzania
1986-06-29 21:47:59 UTC 5.8 magnitude, 20 km depth
Kigoma, Kigoma, Tanzania
1985-02-23 14:45:35 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Usevia, Katavi, Tanzania
1983-12-24 01:30:50 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tumbi, Tabora, Tanzania
1983-12-11 09:02:54 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Kahama, Shinyanga, Tanzania
1983-11-10 10:18:56 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania