Yono has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 5 earthquakes in the past 30 days
  • 70 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yono:

2021-09-07 13:25:10 UTC 4.6 magnitude, 35 km depth
Hasaki, Chiba, Japan
2021-08-29 02:18:09 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Takahagi, Ibaraki, Japan
2021-08-27 04:04:13 UTC 4.3 magnitude, 119 km depth
Kōriyama, Fukushima, Japan
2021-08-26 20:49:04 UTC 5.0 magnitude, 23 km depth
Hitachi, Ibaraki, Japan
2021-08-25 07:14:02 UTC 4.3 magnitude, 44 km depth
Ishioka, Ibaraki, Japan
2021-08-12 11:36:11 UTC 4.5 magnitude, 71 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2021-08-05 21:10:09 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Hasaki, Chiba, Japan
2021-08-04 14:23:57 UTC 4.3 magnitude, 45 km depth
Kitaibaraki, Ibaraki, Japan
2021-08-04 04:40:24 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Hasaki, Chiba, Japan
2021-08-03 22:49:06 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Takahagi, Ibaraki, Japan
2021-08-03 20:53:26 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Iwaki, Fukushima, Japan
2021-08-03 20:33:32 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Hasaki, Chiba, Japan
2021-08-02 21:39:14 UTC 4.4 magnitude, 24 km depth
Takahagi, Ibaraki, Japan
2021-08-01 13:50:29 UTC 4.3 magnitude, 124 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2021-07-18 10:11:06 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Muikamachi, Niigata, Japan
2021-07-18 09:50:08 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Muikamachi, Niigata, Japan
2021-07-16 04:19:58 UTC 5.5 magnitude, 11 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2021-07-04 06:35:22 UTC 4.4 magnitude, 54 km depth
Takahagi, Ibaraki, Japan
2021-06-30 12:37:33 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Kashima-shi, Ibaraki, Japan
2021-06-13 19:06:46 UTC 4.2 magnitude, 43 km depth
Daigo, Ibaraki, Japan