Hitachi has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 13 earthquakes in the past 30 days
  • 189 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Hitachi:

2022-05-29 06:55:23 UTC 5.1 magnitude, 43 km depth
Ōarai, Ibaraki, Japan
2022-05-27 08:59:35 UTC 4.7 magnitude, 64 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2022-05-24 03:43:24 UTC 4.2 magnitude, 32 km depth
Shiroi, Chiba, Japan
2022-05-22 15:42:34 UTC 4.3 magnitude, 67 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-22 15:17:31 UTC 6.0 magnitude, 15 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-22 03:24:11 UTC 5.4 magnitude, 10 km depth
Iwaki, Fukushima, Japan
2022-05-18 03:52:25 UTC 5.6 magnitude, 13 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-17 06:04:53 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-12 20:10:22 UTC 4.4 magnitude, 53 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2022-05-09 16:57:42 UTC 4.5 magnitude, 56 km depth
Ishinomaki, Miyagi, Japan
2022-05-05 09:42:01 UTC 5.0 magnitude, 51 km depth
Sakai, Ibaraki, Japan
2022-05-03 10:39:57 UTC 4.8 magnitude, 139 km depth
Hino, Tokyo, Japan
2022-04-27 00:12:49 UTC 4.6 magnitude, 86 km depth
Ōhara, Chiba, Japan
2022-04-23 19:42:43 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Hasaki, Chiba, Japan
2022-04-18 23:15:59 UTC 5.3 magnitude, 94 km depth
Daigo, Ibaraki, Japan
2022-04-17 19:50:44 UTC 4.5 magnitude, 55 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2022-04-17 11:11:17 UTC 4.4 magnitude, 30 km depth
Namie, Fukushima, Japan
2022-04-14 18:25:31 UTC 4.5 magnitude, 68 km depth
Iwaki, Fukushima, Japan
2022-04-10 09:43:16 UTC 5.0 magnitude, 35 km depth
Hasaki, Chiba, Japan