Gejiu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2023-03-02 21:49:55 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2022-11-21 11:22:12 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2022-11-18 17:27:37 UTC 4.9 magnitude, 14 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2022-10-25 16:51:51 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2021-06-28 11:48:17 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2021-06-16 07:35:39 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Lianran, Yunnan, China
2021-06-10 11:46:10 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2020-07-12 05:21:57 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2019-02-12 14:49:58 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2018-09-08 02:31:31 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-08-13 19:50:38 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-08-12 17:44:26 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China