Longquan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 2 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Longquan:

2021-06-10 11:46:10 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2021-05-21 13:48:37 UTC 6.1 magnitude, 9 km depth
Dali, Yunnan, China
2020-01-15 11:34:26 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
2019-06-24 13:24:22 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2018-10-17 05:29:26 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2018-09-08 02:31:31 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-08-13 19:50:38 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-08-12 17:44:26 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-04-01 13:10:11 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
2018-02-20 14:09:57 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2016-05-04 09:24:02 UTC 4.5 magnitude, 15 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2016-05-04 07:51:52 UTC 4.5 magnitude, 15 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2016-02-24 01:10:29 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2015-11-09 12:28:31 UTC 4.1 magnitude, 6 km depth
Lianran, Yunnan, China
2015-04-13 10:28:45 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Kaiyuan, Yunnan, China
2015-03-09 09:59:43 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kunming, Yunnan, China
2015-02-20 22:37:50 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2014-12-06 10:20:01 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-12-05 18:43:46 UTC 5.6 magnitude, 11 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-10-07 13:49:39 UTC 6.1 magnitude, 8 km depth
Jinghong, Yunnan, China