Dali has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 4 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Dali:

2024-04-05 12:45:31 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2023-08-13 12:55:07 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2023-05-02 15:38:20 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2023-05-02 15:27:23 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2022-09-23 02:47:43 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2022-08-13 20:01:09 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2022-05-05 21:10:39 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-08-17 16:23:45 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-28 12:43:19 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-22 12:14:38 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-22 01:48:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 18:28:48 UTC 4.8 magnitude, 31 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 17:50:18 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 17:36:07 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 15:23:37 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 14:31:11 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 13:48:37 UTC 6.1 magnitude, 9 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 13:21:26 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2021-05-21 12:56:04 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China