Gejiu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 7 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Gejiu:

2021-06-10 11:46:10 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Longquan, Yunnan, China
2018-09-08 02:31:31 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-08-12 17:44:26 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2014-12-06 10:20:01 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-12-05 18:43:46 UTC 5.6 magnitude, 11 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-10-07 13:49:39 UTC 6.1 magnitude, 8 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2009-07-09 11:19:16 UTC 5.7 magnitude, 7 km depth
Dali, Yunnan, China
2008-08-30 08:30:53 UTC 6.0 magnitude, 11 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2008-05-12 06:28:01 UTC 7.9 magnitude, 19 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2007-06-02 21:34:57 UTC 6.1 magnitude, 5 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2003-10-16 12:28:09 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2003-07-21 15:16:31 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2000-01-14 23:37:07 UTC 5.9 magnitude, 33 km depth
Dali, Yunnan, China
2000-01-14 22:09:04 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Dali, Yunnan, China
1995-10-23 22:46:50 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1995-04-24 16:13:11 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Gejiu, Yunnan, China
1993-01-26 20:32:06 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1989-06-16 20:12:31 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Muang Xay, Oudômxai, Laos
1989-05-07 00:38:18 UTC 5.6 magnitude, 33 km depth
Lashio, Shan, Myanmar