Gejiu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Gejiu:

2014-10-07 13:49:39 UTC 6.1 magnitude, 8 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2008-08-30 08:30:53 UTC 6.0 magnitude, 11 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2008-05-12 06:28:01 UTC 7.9 magnitude, 19 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2007-06-02 21:34:57 UTC 6.1 magnitude, 5 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2003-07-21 15:16:31 UTC 6.0 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1995-10-23 22:46:50 UTC 6.2 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1988-11-30 08:13:29 UTC 6.1 magnitude, 14 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1988-11-06 13:15:43 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Lashio, Shan, Myanmar
1988-11-06 13:03:19 UTC 7.7 magnitude, 17 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1979-03-15 12:52:29 UTC 6.2 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1973-08-16 03:58:10 UTC 6.4 magnitude, 33 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1971-04-28 15:32:02 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1970-02-06 22:10:41 UTC 6.1 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1970-01-04 17:00:41 UTC 7.1 magnitude, 11 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1966-02-05 15:12:31 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
1962-06-24 01:21:17 UTC 6.0 magnitude, 15 km depth
Dali, Yunnan, China
1955-09-23 15:06:20 UTC 6.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1952-12-08 15:09:30 UTC 6.2 magnitude, 15 km depth
Jinghong, Yunnan, China