Sa Pá has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2023-03-02 21:49:55 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2022-11-21 11:22:12 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2022-10-25 16:51:51 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2020-07-27 05:14:51 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Xam Nua, Houaphan, Laos
2020-07-12 05:21:57 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2018-09-08 02:31:31 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Yuxi, Yunnan, China
2018-01-08 23:21:25 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Sơn La, Sơn La, Vietnam
2016-05-04 09:24:02 UTC 4.5 magnitude, 15 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2016-05-04 07:51:52 UTC 4.5 magnitude, 15 km depth
Gejiu, Yunnan, China
2014-12-06 10:20:01 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-12-05 18:43:46 UTC 5.6 magnitude, 11 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-10-07 13:49:39 UTC 6.1 magnitude, 8 km depth
Jinghong, Yunnan, China
2014-07-19 12:14:59 UTC 4.6 magnitude, 17 km depth
Sơn La, Sơn La, Vietnam
2011-05-21 20:31:17 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Lào Cai, Lào Cai, Vietnam