Kisesa has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 3 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kisesa:

2023-01-20 21:30:51 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2022-08-30 16:09:35 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2021-03-11 01:47:13 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Tarime, Mara, Tanzania
2019-05-12 02:50:58 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2019-05-08 15:00:22 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Magugu, Manyara, Tanzania
2017-05-25 09:55:35 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Misasi, Mwanza, Tanzania
2016-09-10 12:27:33 UTC 5.9 magnitude, 40 km depth
Nsunga, Kagera, Tanzania
2013-08-22 17:13:41 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mbulu, Manyara, Tanzania
2011-09-20 02:21:47 UTC 4.8 magnitude, 14 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2010-06-16 21:51:07 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Mugumu, Mara, Tanzania
2010-04-08 23:57:43 UTC 5.1 magnitude, 26 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2010-01-11 03:39:38 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-29 07:43:02 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-26 01:39:28 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:28:57 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:22:48 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:54:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania