Tambo has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 4 earthquakes in the past 30 days
  • 43 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Tambo:

2022-09-28 20:03:59 UTC 4.7 magnitude, 83 km depth
Tambo, Ayacucho, Peru
2022-09-08 21:59:41 UTC 5.4 magnitude, 55 km depth
Camaná, Arequipa, Peru
2022-09-03 13:02:33 UTC 4.6 magnitude, 83 km depth
Abancay, Apurímac, Peru
2022-09-01 20:56:54 UTC 4.2 magnitude, 22 km depth
Acarí, Arequipa, Peru
2022-08-28 22:26:05 UTC 4.3 magnitude, 80 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-08-14 02:58:29 UTC 4.4 magnitude, 58 km depth
Los Aquijes, Ica, Peru
2022-08-08 20:57:51 UTC 4.7 magnitude, 71 km depth
Santo Tomas, Cusco, Peru
2022-08-01 15:18:17 UTC 4.4 magnitude, 61 km depth
Camaná, Arequipa, Peru
2022-07-31 14:31:08 UTC 4.4 magnitude, 102 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-07-15 11:03:17 UTC 4.4 magnitude, 43 km depth
Acarí, Arequipa, Peru
2022-07-12 23:36:11 UTC 5.5 magnitude, 10 km depth
Arequipa, Arequipa, Peru
2022-07-06 10:15:47 UTC 4.4 magnitude, 91 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-06-28 00:14:02 UTC 4.3 magnitude, 135 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-06-26 02:02:35 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Camaná, Arequipa, Peru
2022-06-21 07:33:55 UTC 4.8 magnitude, 27 km depth
Acarí, Arequipa, Peru
2022-06-11 09:23:53 UTC 4.6 magnitude, 102 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-05-29 22:10:12 UTC 4.2 magnitude, 35 km depth
Acarí, Arequipa, Peru
2022-05-27 01:07:31 UTC 5.5 magnitude, 38 km depth
Santiago, Ica, Peru
2022-05-26 12:02:20 UTC 7.2 magnitude, 217 km depth
Azángaro, Puno, Peru