Cusco, Peru has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 53 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Cusco, Peru:

2022-09-28 20:03:59 UTC 4.7 magnitude, 83 km depth
Tambo, Ayacucho, Peru
2022-09-03 13:02:33 UTC 4.6 magnitude, 83 km depth
Abancay, Apurímac, Peru
2022-08-29 21:34:06 UTC 4.4 magnitude, 143 km depth
Santo Tomas, Cusco, Peru
2022-08-28 22:26:05 UTC 4.3 magnitude, 80 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-08-26 16:36:55 UTC 4.2 magnitude, 217 km depth
Ayaviri, Puno, Peru
2022-08-08 20:57:51 UTC 4.7 magnitude, 71 km depth
Santo Tomas, Cusco, Peru
2022-08-05 03:12:26 UTC 4.7 magnitude, 9 km depth
Pangoa, Cusco, Peru
2022-07-31 14:31:08 UTC 4.4 magnitude, 102 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-07-29 17:35:24 UTC 4.4 magnitude, 125 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-07-06 10:15:47 UTC 4.4 magnitude, 91 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-06-28 00:14:02 UTC 4.3 magnitude, 135 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-06-26 02:02:35 UTC 5.7 magnitude, 15 km depth
Camaná, Arequipa, Peru
2022-06-11 09:23:53 UTC 4.6 magnitude, 102 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-06-08 00:55:47 UTC 6.5 magnitude, 621 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-06-04 06:48:34 UTC 4.5 magnitude, 142 km depth
Ccolo, Arequipa, Peru
2022-05-26 12:02:20 UTC 7.2 magnitude, 217 km depth
Azángaro, Puno, Peru
2022-05-06 23:29:00 UTC 4.5 magnitude, 205 km depth
Santa Lucía, Puno, Peru
2022-05-06 14:02:11 UTC 4.5 magnitude, 121 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-04-29 21:56:51 UTC 4.4 magnitude, 76 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-04-28 22:29:25 UTC 4.6 magnitude, 122 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-03-29 14:53:29 UTC 4.5 magnitude, 58 km depth
Abancay, Apurímac, Peru
2022-03-25 00:56:22 UTC 5.3 magnitude, 123 km depth
Chivay, Arequipa, Peru
2022-03-20 14:39:47 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Macusani, Puno, Peru
2022-03-16 06:06:34 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Lluta, Arequipa, Peru
2022-03-16 04:54:12 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Lluta, Arequipa, Peru
2022-03-15 10:20:08 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Lluta, Arequipa, Peru
2022-03-12 14:30:38 UTC 4.5 magnitude, 209 km depth
Santa Lucía, Puno, Peru
2022-03-07 01:54:13 UTC 4.2 magnitude, 120 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru
2022-03-06 13:42:31 UTC 3.9 magnitude, 136 km depth
Pucara, Arequipa, Peru
2022-02-22 09:32:44 UTC 4.1 magnitude, 123 km depth
Orcopampa, Arequipa, Peru