Peru Brazil Border has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 6 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Peru Brazil Border:

2024-05-12 19:11:59 UTC 4.4 magnitude, 9 km depth
Mazamari, Junín, Peru
2024-01-28 09:38:56 UTC 6.5 magnitude, 619 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2024-01-20 21:31:05 UTC 6.6 magnitude, 614 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2023-12-02 02:23:18 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Iberia, Madre de Dios, Peru
2023-03-22 13:45:06 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Pangoa, Cusco, Peru
2023-03-18 03:41:46 UTC 4.4 magnitude, 56 km depth
Mazamari, Junín, Peru
2023-01-17 09:59:25 UTC 4.3 magnitude, 635 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-11-11 12:34:46 UTC 5.0 magnitude, 627 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-08-05 03:12:26 UTC 4.7 magnitude, 9 km depth
Pangoa, Cusco, Peru
2022-07-24 08:17:09 UTC 4.3 magnitude, 610 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-06-08 01:53:29 UTC 4.8 magnitude, 603 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-06-08 00:55:47 UTC 6.5 magnitude, 621 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2022-05-14 22:27:28 UTC 4.6 magnitude, 580 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2021-10-12 04:34:35 UTC 4.1 magnitude, 596 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2021-10-10 15:05:36 UTC 4.5 magnitude, 54 km depth
Pangoa, Cusco, Peru
2021-10-02 12:52:34 UTC 5.9 magnitude, 589 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2021-09-09 01:14:22 UTC 4.8 magnitude, 15 km depth
Mâncio Lima, Acre, Brazil
2021-05-19 07:59:15 UTC 4.4 magnitude, 115 km depth
Mazamari, Junín, Peru
2021-04-11 04:21:02 UTC 4.1 magnitude, 558 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2020-12-26 23:32:42 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Pangoa, Cusco, Peru
2020-09-15 16:22:56 UTC 4.7 magnitude, 56 km depth
Mazamari, Junín, Peru
2019-08-27 02:20:18 UTC 4.6 magnitude, 112 km depth
Mazamari, Junín, Peru
2019-04-16 03:19:30 UTC 4.7 magnitude, 583 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2019-01-05 19:25:38 UTC 6.8 magnitude, 575 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2018-08-26 19:58:25 UTC 4.8 magnitude, 610 km depth
Iberia, Madre de Dios, Peru
2018-08-24 09:04:06 UTC 7.1 magnitude, 609 km depth
Iberia, Madre de Dios, Peru