Shefa, Vanuatu has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 34 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Shefa, Vanuatu:

2024-05-08 08:17:15 UTC 6.1 magnitude, 12 km depth
Luganville, Sanma, Vanuatu
2024-05-01 21:53:12 UTC 5.0 magnitude, 229 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2024-04-04 11:42:08 UTC 4.5 magnitude, 180 km depth
Lakatoro, Malampa, Vanuatu
2024-03-29 06:29:32 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2024-03-23 04:18:43 UTC 4.9 magnitude, 187 km depth
Lakatoro, Malampa, Vanuatu
2024-02-16 20:47:31 UTC 5.2 magnitude, 170 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2024-02-12 06:10:48 UTC 5.0 magnitude, 134 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2024-01-23 18:54:19 UTC 4.7 magnitude, 41 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2024-01-23 17:36:47 UTC 4.4 magnitude, 41 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2024-01-23 14:33:44 UTC 6.3 magnitude, 31 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2024-01-19 08:49:01 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2024-01-15 16:43:06 UTC 5.1 magnitude, 141 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2024-01-03 08:10:00 UTC 4.6 magnitude, 47 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2023-12-29 11:02:48 UTC 4.7 magnitude, 153 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-12-27 11:36:10 UTC 4.5 magnitude, 221 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2023-12-24 01:59:40 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-12-08 07:19:56 UTC 5.6 magnitude, 46 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-12-07 12:56:30 UTC 7.1 magnitude, 48 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-11-22 04:47:31 UTC 6.7 magnitude, 13 km depth
Port-Olry, Sanma, Vanuatu
2023-11-11 20:08:49 UTC 4.3 magnitude, 244 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-11-11 12:35:30 UTC 5.5 magnitude, 23 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2023-11-05 15:29:17 UTC 5.7 magnitude, 31 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-10-29 04:32:08 UTC 6.0 magnitude, 79 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-09-28 14:40:26 UTC 6.1 magnitude, 127 km depth
Luganville, Sanma, Vanuatu
2023-09-27 08:38:43 UTC 4.6 magnitude, 111 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-09-09 00:45:43 UTC 5.0 magnitude, 163 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-09-01 15:05:59 UTC 4.7 magnitude, 40 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2023-08-24 20:08:16 UTC 5.0 magnitude, 35 km depth
Port-Vila, Shefa, Vanuatu
2023-08-22 18:43:34 UTC 4.5 magnitude, 161 km depth
Isangel, Tafea, Vanuatu
2023-07-26 12:44:35 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Port-Olry, Sanma, Vanuatu