Shizuoka has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 53 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Shizuoka:

2022-08-07 08:49:39 UTC 4.2 magnitude, 277 km depth
Mitake, Gifu, Japan
2022-07-13 21:17:55 UTC 4.3 magnitude, 334 km depth
Toyohama, Aichi, Japan
2022-07-05 00:51:18 UTC 4.6 magnitude, 87 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2022-06-01 19:42:56 UTC 4.5 magnitude, 76 km depth
Ryūgasaki, Ibaraki, Japan
2022-05-25 07:09:17 UTC 4.2 magnitude, 333 km depth
Toba, Mie, Japan
2022-05-24 03:43:24 UTC 4.2 magnitude, 32 km depth
Shiroi, Chiba, Japan
2022-05-22 15:42:33 UTC 4.3 magnitude, 58 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-22 15:17:31 UTC 6.0 magnitude, 12 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-18 03:52:25 UTC 5.6 magnitude, 13 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-17 13:46:30 UTC 4.5 magnitude, 144 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2022-05-17 06:04:53 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-05-09 08:33:07 UTC 5.2 magnitude, 329 km depth
Toba, Mie, Japan
2022-05-05 09:42:01 UTC 5.0 magnitude, 51 km depth
Sakai, Ibaraki, Japan
2022-05-03 10:39:57 UTC 4.8 magnitude, 139 km depth
Hino, Tokyo, Japan
2022-04-27 00:12:49 UTC 4.6 magnitude, 86 km depth
Ōhara, Chiba, Japan
2022-04-12 16:07:54 UTC 4.5 magnitude, 53 km depth
Katsuura, Chiba, Japan
2022-04-07 00:30:35 UTC 4.7 magnitude, 11 km depth
Shinshiro, Aichi, Japan
2022-04-04 13:29:53 UTC 4.8 magnitude, 52 km depth
Shiroi, Chiba, Japan
2022-03-31 11:52:13 UTC 4.8 magnitude, 60 km depth
Ichihara, Chiba, Japan