Yamanashi, Japan has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 14 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yamanashi, Japan:

2021-09-19 08:18:32 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Hotaka, Nagano, Japan
2021-08-01 13:50:29 UTC 4.3 magnitude, 124 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2021-06-09 08:27:23 UTC 4.5 magnitude, 139 km depth
Kawasaki, Kanagawa, Japan
2021-06-06 18:11:07 UTC 4.9 magnitude, 84 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2021-06-02 09:02:41 UTC 4.2 magnitude, 34 km depth
Hamamatsu, Shizuoka, Japan
2021-05-14 09:38:00 UTC 4.4 magnitude, 77 km depth
Tokyo, Tokyo, Japan
2021-04-20 17:39:58 UTC 4.8 magnitude, 169 km depth
Komoro, Nagano, Japan
2021-04-04 21:21:57 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kosai-shi, Shizuoka, Japan
2021-03-28 00:26:55 UTC 5.7 magnitude, 40 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2020-12-31 16:53:37 UTC 4.9 magnitude, 26 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2020-12-22 22:45:01 UTC 4.5 magnitude, 119 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2020-12-18 11:36:33 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2020-12-18 09:09:56 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2020-11-29 15:40:20 UTC 4.5 magnitude, 59 km depth
Kamogawa, Chiba, Japan
2020-10-06 23:02:06 UTC 4.6 magnitude, 294 km depth
Ōyama, Shizuoka, Japan
2020-09-27 04:13:42 UTC 5.2 magnitude, 45 km depth
Shinshiro, Aichi, Japan
2020-09-06 23:49:57 UTC 4.9 magnitude, 118 km depth
Shimoda, Shizuoka, Japan
2020-08-25 14:23:42 UTC 4.1 magnitude, 220 km depth
Heda, Shizuoka, Japan
2020-08-04 11:21:37 UTC 4.9 magnitude, 78 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2020-07-24 19:51:33 UTC 4.3 magnitude, 171 km depth
Enzan, Yamanashi, Japan
2020-06-21 04:55:21 UTC 4.4 magnitude, 306 km depth
Ōyama, Shizuoka, Japan
2020-06-15 23:27:22 UTC 4.1 magnitude, 44 km depth
Tateyama, Chiba, Japan
2020-05-29 10:05:18 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Toyoshina, Nagano, Japan
2020-05-27 13:58:32 UTC 4.3 magnitude, 151 km depth
Gotenba, Shizuoka, Japan
2020-05-19 07:55:10 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Toyoshina, Nagano, Japan
2020-05-19 04:12:59 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Hotaka, Nagano, Japan
2020-05-18 17:01:21 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Toyoshina, Nagano, Japan
2020-05-13 01:28:32 UTC 4.5 magnitude, 1 km depth
Toyoshina, Nagano, Japan
2020-04-27 02:32:18 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Hotaka, Nagano, Japan