2019-02-25 00:40:27 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
1994-05-06 05:26:52 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2020-02-15 20:28:21 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2014-04-29 13:17:57 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2012-05-30 22:00:48 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Lichuan, Hubei, China
2013-02-19 07:55:31 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2017-05-04 05:40:22 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2004-06-16 21:25:28 UTC 4.5 magnitude, 49 km depth
Zigong, Sichuan, China
2012-01-07 02:34:10 UTC 4.2 magnitude, 48 km depth
Yibin, Sichuan, China
2020-02-03 15:55:56 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yibin, Sichuan, China
1989-03-26 16:56:19 UTC 4.1 magnitude, 33 km depth
Yibin, Sichuan, China
2001-12-22 22:42:01 UTC 4.5 magnitude, 58 km depth
Yibin, Sichuan, China
2019-09-06 07:25:36 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Yibin, Sichuan, China
1975-03-07 17:36:08 UTC 5.3 magnitude, 33 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1985-02-20 04:52:51 UTC 4.4 magnitude, 38 km depth
Zigong, Sichuan, China
2015-11-30 15:02:52 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2019-09-02 19:02:55 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1973-06-28 21:59:30 UTC 5.4 magnitude, 33 km depth
Luocheng, Sichuan, China
2013-02-19 14:17:41 UTC 4.9 magnitude, 1 km depth
Tongchuan, Sichuan, China