2018-07-22 23:02:03 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2004-11-20 23:09:26 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Lichuan, Hubei, China
1994-02-23 01:53:21 UTC 3.6 magnitude, 33 km depth
Neijiang, Sichuan, China
1997-07-15 09:59:22 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Lichuan, Hubei, China
2011-11-05 21:34:33 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
1986-06-26 18:20:04 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Dazhou, Sichuan, China
2013-03-24 08:07:56 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
1995-03-06 20:02:04 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
2008-05-13 07:07:08 UTC 5.8 magnitude, 9 km depth
Linqiong, Sichuan, China
1990-06-16 10:28:02 UTC 3.6 magnitude, 10 km depth
Neijiang, Sichuan, China
1992-04-17 13:55:14 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Yibin, Sichuan, China
2019-06-17 16:29:08 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2019-11-27 13:03:04 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1981-01-13 13:55:21 UTC 4.4 magnitude, 33 km depth
Yibin, Sichuan, China
1987-07-02 15:38:03 UTC 4.2 magnitude, 45 km depth
Lichuan, Hubei, China
2019-08-12 22:31:55 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China
2015-10-13 23:41:24 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Zigong, Sichuan, China
2019-06-17 23:34:34 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Xunchang, Sichuan, China