2008-05-12 06:28:01 UTC 7.9 magnitude, 19 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
1988-11-06 13:03:19 UTC 7.7 magnitude, 17 km depth
Jinghong, Yunnan, China
1970-01-04 17:00:41 UTC 7.1 magnitude, 11 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1917-07-30 23:54:09 UTC 6.9 magnitude, 15 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1955-04-14 01:29:04 UTC 7.1 magnitude, 10 km depth
Kangding, Sichuan, China
1974-05-10 19:25:15 UTC 6.8 magnitude, 11 km depth
Xunchang, Sichuan, China
1933-08-25 07:50:33 UTC 7.3 magnitude, 15 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
1936-05-16 07:05:46 UTC 6.8 magnitude, 15 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1973-02-06 10:37:10 UTC 7.4 magnitude, 33 km depth
Kangding, Sichuan, China
1946-09-12 15:17:23 UTC 8.0 magnitude, 15 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
1936-04-26 23:59:10 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Luocheng, Sichuan, China
1955-09-23 15:06:20 UTC 6.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1913-12-21 15:37:56 UTC 6.7 magnitude, 15 km depth
Yuxi, Yunnan, China
1948-05-25 07:11:34 UTC 7.1 magnitude, 55 km depth
Kangding, Sichuan, China
1952-09-30 12:52:03 UTC 6.6 magnitude, 10 km depth
Xichang, Sichuan, China
1925-03-16 14:42:17 UTC 6.8 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
1931-01-27 20:09:19 UTC 7.6 magnitude, 15 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
1966-02-05 15:12:31 UTC 6.4 magnitude, 10 km depth
Qujing, Yunnan, China
2014-08-03 08:30:13 UTC 6.2 magnitude, 12 km depth
Zhaotong, Yunnan, China