Mawlaik has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 28 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mawlaik:

2023-05-31 11:20:13 UTC 5.8 magnitude, 10 km depth
Myitkyina, Kachin, Myanmar
2023-05-21 13:47:32 UTC 4.2 magnitude, 80 km depth
Yairipok, Manipur, India
2023-04-30 06:56:57 UTC 4.6 magnitude, 98 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2023-04-10 00:46:37 UTC 4.6 magnitude, 141 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2023-03-25 12:03:44 UTC 4.3 magnitude, 9 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2023-03-12 11:43:43 UTC 4.8 magnitude, 112 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2023-02-04 07:34:41 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar
2023-01-31 04:49:05 UTC 4.6 magnitude, 64 km depth
Wāngjing, Manipur, India
2023-01-23 13:42:03 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Silchar, Assam, India
2023-01-05 05:51:25 UTC 4.6 magnitude, 12 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2022-12-30 08:13:20 UTC 4.2 magnitude, 97 km depth
Monywa, Sagain, Myanmar
2022-12-28 04:18:04 UTC 4.5 magnitude, 42 km depth
Falam, Chin, Myanmar
2022-12-20 21:21:16 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Bhamo, Kachin, Myanmar
2022-12-15 17:12:53 UTC 4.4 magnitude, 107 km depth
Yairipok, Manipur, India
2022-11-11 01:32:15 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-11-08 06:27:02 UTC 4.7 magnitude, 105 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-10-29 05:38:20 UTC 4.4 magnitude, 94 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-10-21 16:00:43 UTC 4.5 magnitude, 89 km depth
Mawlaik, Sagain, Myanmar
2022-10-16 00:52:13 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Shwebo, Sagain, Myanmar