Yuzhno-Kurilsk has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 3 earthquakes in the past 30 days
  • 41 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Yuzhno-Kurilsk:

2023-03-12 01:06:04 UTC 4.1 magnitude, 139 km depth
Shibetsu, Hokkaido, Japan
2023-03-05 23:21:15 UTC 4.5 magnitude, 35 km depth
Shikotan, Sakhalin, Russia
2023-03-03 20:39:55 UTC 4.2 magnitude, 176 km depth
Otrada, Hokkaido, Japan
2023-03-02 06:14:51 UTC 5.2 magnitude, 40 km depth
Shikotan, Sakhalin, Russia
2023-02-26 18:58:54 UTC 4.5 magnitude, 134 km depth
Otrada, Hokkaido, Japan
2023-02-25 13:27:42 UTC 6.0 magnitude, 50 km depth
Kushiro, Hokkaido, Japan
2023-02-13 18:18:55 UTC 4.8 magnitude, 37 km depth
Kushiro, Hokkaido, Japan
2023-02-08 06:39:01 UTC 4.4 magnitude, 53 km depth
Nemuro, Hokkaido, Japan
2023-02-02 02:57:19 UTC 4.4 magnitude, 94 km depth
Nemuro, Hokkaido, Japan
2023-01-16 12:10:24 UTC 4.3 magnitude, 132 km depth
Kushiro, Hokkaido, Japan