Leleşti has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 6 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Leleşti:

2023-08-20 21:39:27 UTC 4.2 magnitude, 9 km depth
Leleşti, Gorj, Romania
2023-07-18 20:30:55 UTC 4.0 magnitude, 12 km depth
Peştişani, Gorj, Romania
2023-05-22 17:46:42 UTC 4.2 magnitude, 11 km depth
Fântânele, Arad, Romania
2023-03-20 14:02:15 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Arcani, Gorj, Romania
2023-02-17 09:11:40 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Valea Mare, Gorj, Romania
2023-02-16 01:07:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Arcani, Gorj, Romania
2023-02-14 13:16:51 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Leleşti, Gorj, Romania
2023-02-13 14:58:05 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Dobrița, Gorj, Romania
2018-12-23 06:33:08 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Dobrica, Serbia
2018-10-28 00:38:11 UTC 5.5 magnitude, 151 km depth
Comandău, Covasna, Romania
2016-06-09 02:05:43 UTC 4.3 magnitude, 16 km depth
Turija, Serbia
2015-12-29 18:56:29 UTC 4.3 magnitude, 27 km depth
Brezoi, Vâlcea, Romania
2014-11-22 19:14:16 UTC 5.6 magnitude, 32 km depth
Panciu, Vrancea, Romania
2014-06-24 19:39:53 UTC 4.1 magnitude, 17 km depth
Corabia, Olt, Romania