Romania has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 16 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Romania:

2023-12-03 22:05:48 UTC 4.6 magnitude, 139 km depth
Gura Teghii, Buzău, Romania
2023-11-26 03:38:45 UTC 4.2 magnitude, 146 km depth
Nereju Mic, Vrancea, Romania
2023-10-25 06:25:17 UTC 4.4 magnitude, 147 km depth
Cașoca, Buzău, Romania
2023-09-16 06:16:00 UTC 3.8 magnitude, 138 km depth
Cașoca, Buzău, Romania
2023-08-20 21:39:27 UTC 4.2 magnitude, 9 km depth
Leleşti, Gorj, Romania
2023-08-20 01:52:57 UTC 3.6 magnitude, 10 km depth
Szarvas, Bekes, Hungary
2023-08-19 15:54:09 UTC 3.4 magnitude, 10 km depth
Szarvas, Bekes, Hungary
2023-08-19 09:16:37 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Kondoros, Bekes, Hungary
2023-08-19 09:13:25 UTC 3.6 magnitude, 9 km depth
Szarvas, Bekes, Hungary
2023-07-18 20:30:55 UTC 4.0 magnitude, 12 km depth
Peştişani, Gorj, Romania
2023-06-19 22:45:00 UTC 4.1 magnitude, 135 km depth
Cașoca, Buzău, Romania
2023-06-17 10:13:06 UTC 4.0 magnitude, 120 km depth
Gura Teghii, Buzău, Romania
2023-05-22 17:46:42 UTC 4.2 magnitude, 11 km depth
Fântânele, Arad, Romania
2023-03-20 14:02:15 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Arcani, Gorj, Romania
2023-03-12 17:44:22 UTC 4.2 magnitude, 136 km depth
Cașoca, Buzău, Romania
2023-03-11 12:09:19 UTC 4.1 magnitude, 131 km depth
Furtunești, Buzău, Romania
2023-02-17 09:11:40 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Valea Mare, Gorj, Romania
2023-02-16 01:07:04 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Arcani, Gorj, Romania
2023-02-14 13:16:51 UTC 5.6 magnitude, 10 km depth
Leleşti, Gorj, Romania
2023-02-13 14:58:05 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Dobrița, Gorj, Romania
2022-12-17 05:42:57 UTC 4.4 magnitude, 152 km depth
Gura Teghii, Buzău, Romania
2022-11-03 04:50:25 UTC 5.1 magnitude, 152 km depth
Gura Teghii, Buzău, Romania
2022-09-13 02:50:14 UTC 4.2 magnitude, 154 km depth
Cașoca, Buzău, Romania
2022-09-11 16:08:18 UTC 4.1 magnitude, 145 km depth
Paltin, Vrancea, Romania
2022-05-11 15:46:25 UTC 4.1 magnitude, 142 km depth
Gura Teghii, Buzău, Romania
2022-04-04 10:59:40 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Provadiya, Varna, Bulgaria
2022-03-14 07:32:09 UTC 4.1 magnitude, 98 km depth
Paltin, Vrancea, Romania